דומיין ישראלי
דומיין אינטרניק
ניהול דומיין

איגוד האינטרנט הישראלי

איגוד האינטרנט הישראלי
איגוד האינטרנט הישראלי

בדומה לשורשי הסדרת הפעילות ברשת האינטרנט העולמית גם בארץ השימוש ברשת החל באקדמיה והוסדר תחילה על ידי עמותה שהוקמה במסגרת "אילן" - ( Ilan- Israeli Academic Network ) ע"י שמונה האוניברסיטאות הגדולות בארץ ונקראה מחב"א - מרכז החישובים הבינ-אוניברסיטאים.

כאשר השימוש ברשת בארץ התפתח והתפשט לעסקים ומשם לכלל הציבור נוצר הצורך בגוף עצמאי ובלתי תלוי על מנת להתמודד עם סוגיות משפטיות ועסקיות שהחלו להתעורר, גוף שיפעל כמכוון לתהליכי התפתחות הרשת. כך בשנת 1995 הוקם כעמותה איגוד האינטרנט הישראלי והחל את פעילותו כשמטרתו לקדם את השימוש באינטרנט לצרכי מחקר, תקשורת וככלי לשיתוף פעולה בין גורמים שונים.

העמותה צברה השפעה וחשיבות ונחשבת כיום כסמכות עליונה בנושאים רבים כגון רישום דומיינים - שמות מתחם (לאיגוד סמכות בלעדית על הסיומת הישראלית il לשמות מתחם - דומיין ).

האיגוד משמש שלוחה של איגוד האינטרנט העולמי - "ISOC" ( Internet Society ), ייזום והפעלת פרויקט מחלף האינטרנט (IIX- Israeli Internet eXchange), קידום שימוש בקוד פתוח ועוד.

עמותת איגוד האינטרנט הישראלי פועלת על פי תקנון העמותה שנקבע עם הקמתה ועודכן בשנת 2001. החברות בעמותה פתוחה לכל והוועד המנהל נבחר לפי התקנון.

מטרותיו של איגוד האינטרנט הישראלי


מטרות איגוד האינטרנט הישראלי נגזרות מתקנון העמותה שאושר על ידי רשם העמותות וכוללות את הנושאים העיקריים הבאים:

  • העמותה הינה הסמכות הבלעדית להקצאת שמות מתחם ישראלים (בעלי סיומת IL) ומסדירה את התחום על ידי הקניית סמכויות משנה לספקי דומיינים.
  • קידום רשת האינטרנט ככלי לצרכי מחקר, תקשורת ושיתוף פעולה בישראל.
  • עבודה אל מול ISOC ( ארגון האינטרנט העולמי –Internet Society ) וייצוגו בישראל.
  • עבודה ליצירה ועדכון של כללים לשימוש ברשת האינטרנט (הן בישראל ובעולם) על ידי תאום בין גופים ממשלתיים ופרטיים ועידוד הדיון ביניהם.
  • פעילות לשיפור מתמיד של שירותי התקשורת המסופקים לכלל מגוון המשתמשים על ידי ספקי האינטרנט בארץ ודרבונם לעמוד בחזית הטכנולוגיה.
  • כלל בסיסי בפעילות העמותה הוא שמירה על יחס שווה והימנעות מהענקת עדיפות לגוף מסחרי כלשהו בתחום האינטרנט.
  • העמותה יוזמת ימי עיון ומפיצה לחברים בה חומר מקצועי על מנת לקדם את הרמה המקצועית של העוסקים בתחום.
  • העמותה פועלת לייצג את האינטרסים של משתמשי האינטרנט הישראלים מול גופים בינלאומיים להם השפעה בתחום וביניהם ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

פעילות האיגוד בישראל


פעילות איגוד האינטרנט נגזרת מן המטרות המוצהרות בתקנון. ישנה פעילות המתקיימת במסגרת קבוצות עבודה פנימיות ופעילות המתקיימת מול גופים חיצוניים.

מן הפעילות במסגרת קבוצות העבודה מטופלים נושאים בעלי אופי חברתי כגון שיפור הנגישות לאינטרנט לבעלי מוגבלויות ועידוד השימוש באינטרנט על ידי אוכלוסיה מבוגרת.

מול גופים חיצוניים עוסקת העמותה בהטמעת השימוש באינטרנט בעסקים קטנים (בשיתוף הרשות לעסקים קטנים), הקמה ופיתוח פרויקט "סהר" (סיוע והקשבה ברשת), קידום האינטרנט לעסקים קטנים ובינוניים – בשיתוף הרשות לעסקים הקטנים, הקמה ופיתוח של מחלף האינטרנט הישראלי (IIX Israeli Internet eXchange ) בשיתוף משרד התקשורת.

רכישת שמות מתחם (דומיינים)


עד לפני שנים ספורות איגוד האינטרנט הישראלי היה הגוף היחידי בארץ המוסמך לרשום שמות מתחם ישראליים (בסיומת .il). כיום, ישנם מספר רשמים, גופים אשר הוסמכו על ידו לספק שמות מתחם ואינם כפופים לאיגוד בנוגע לקביעת מחיר הדומיין. אינטרניק מקבוצת אינטרספייס הינה רשם דומיינים מוסמך מטעם איגוד האינטרנט הישראלי.

מחלף האינטרנט הישראלי ( IIX - Israeli Internet eXchange )


פרויקט זה החל דרכו ב1996 כשהוקם על ידי איגוד האינטרנט הישראלי באישור משרד התקשורת. המחלף נקרא גם "שדרת האינטרנט הישראלית". מטרתו היא לאפשר החלפת מידע בין ספקי האינטרנט השונים בארץ ללא צורך בחיבור מקומי ישיר ביניהם (שהיה גם אסור עד לפני מספר שנים - משרד התקשורת) אך גם ללא צורך בשימוש בשדרת האינטרנט העולמית (דבר שיאט את התקשורת).

פעילות האיגוד בעולם


איגוד האינטרנט הישראלי היה לארגון השני בעולם שהתקבל לאיגוד האינטרנט העולמי (ISOC - Internet Society). חברי האיגוד הישראלי הם חברים גם באיגוד העולמי ומכותבים לכל החומר אותו הוא מפיץ.

איגוד האינטרנט הישראלי מייצג את ישראל ופועל מול ועם ארגונים בינלאומיים נוספים וביניהם ICANN ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ).

במסגרת פעילות זו היה האיגוד שותף בקביעת תקנון לתחום הקצאת שמות דומיין (domains). איגוד האינטרנט הישראלי מופקד (מטעם ICANN) על הקצאת השמות תחת רמת ה - country code Top Level Domain (ccTLD) ומכאן סמכותו להסדיר את הקצאת כל שמות המתחם (דומיינים ) בעלי סיומת IL.

Please wait...