דומיין ישראלי
ניהול דומיין

העברת דומיין


לתשומת לבך: כדי להעביר דומיין המנוהל ישירות באיגוד האינטרנט הישראלי שנרשם לפני שנת 1999 ותוקפו NA יש להיכנס לקישור הבא כדי למלא, לחתום ולשלוח לאיגוד האינטרנט הישראלי. לאחר החלת כללי הרישום על הדומיין יהיה ניתן להנפיק קוד הרשאה דרך אתר האיגוד ולמלא את הטופס להלן.
  • יש למלא את הפרטים באנגלית בלבד.
  • יש לוודא שהדומיין משוחרר מנעילה ברשם הנוכחי שלו.
  • יש להזין קוד הרשאה בתוקף*
         * קוד ההרשאה מאבד את תוקפו תוך 5 ימים מרגע שנמסר לך, והינו חד פעמי. אם עברו יותר מ-5 ימים מקבלתו או שנעשה שימוש בקוד בעבר, יש לפנות לרשם הנוכחי לקבלת קוד חדש.

הבקשה תוגש לאיגוד האינטרנט הישראלי תוך 72 שעות מרגע קבלתה (ימים א-ה בין השעות 9:00 - 17:00, לא כולל חגים וערבי חג), בתנאי שהדומיין משוחרר מנעילה ברשם הנוכחי. אם הדומיין יהיה נעול הבקשה תעוכב עד שהדומיין ישוחרר מנעילה ברשם הנוכחי.

לידיעתכם:
אינטרספייס הינה רשם מוסמך המגיש בקשות חידוש שמות מתחם (דומיין) לרשויות האינטרנט בישראל ואינו אחראי על אישור, דחייה, עיכוב והתוצאות הנלוות.

שינויים בהסכם
הואיל והאינטרנט ומערכות הרישום וניהול שמות הדומיין מתפתחים ומשתנים בתדירות גבוהה, רשאית אינטרספייס לשנות מעת לעת את הוראות הסכם זה. שינויים כאמור יבוצעו גם כדי להתאים את ההסכם להסכמים עם מנהלי המרשם, שאינטרספייס מחוייבת כלפיהם בהסכמים. תנאי ההסכם החדשים יחולו עליך מיידית ויוצגו באתר האינטרנטwww.internic.co.il

-->